ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พณ.พ.340/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,862,037.76 บาท
10 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 แบบ สขร. 1
10 ตุลาคม 2562
พณ.ป.064/2562
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับระบบ API Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,217,200.00 บาท
10 ตุลาคม 2562
บงส.4042/2562
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธนาคารออมสินสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
1,329,653.00 บาท
10 ตุลาคม 2562
พณ.ป.059/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
91,680,000.00 บาท
10 ตุลาคม 2562
พณ.ป.046/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 3 ปี พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
51,360,000.00 บาท
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62107090640 )
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 403,560.16 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
407,636.53 บาท
10 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 612/2562
จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการ
4,000,000.00 บาท
10 ตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2562 เดือนกันยายน
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนของรายจ่ายลงทุนประจำเดือนกันยายน 2562
09 ตุลาคม 2562
พรบ.1-บด.051/2562
ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบจัดการ Co – Working Space ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
906,900.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 31-40 (of 10000)