ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พณ.ป.027/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อทดแทนระบบ Active Directory (AD) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
37,300,000.00 บาท
15 ตุลาคม 2562
พรบ.1-ค.058/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรม วันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
900,000.00 บาท
15 ตุลาคม 2562
พรบ.2-บด.018/2562
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารแอทสาทร ชั้น 12, ชั้น 13 และชั้น 18 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,897,000.00 บาท
15 ตุลาคม 2562
พรบ.2-บด.018/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารแอทสาทร ชั้น 12, ชั้น 13 และชั้น 18 กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,897,000.00 บาท
15 ตุลาคม 2562
พณ.ป.025/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
300,000,000.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 622/2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง Credit Risk Model Validation สำหรับสินเชื่อรายย่อย บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด และสินเชื่อธุรกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างที่ปรึกษาประเมิน CRR/Credit Scoring
22,249,000.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
พณ.พ.354/2562
ประกาศราคากลาง เรื่องเช่าระบบงาน Pre-Screening Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,000,000.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
พณ.พ.345/2562
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรม สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,500,000.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
พรบ.1-บด.051/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบจัดการ Co – Working Space ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
906,900.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
พณ.พ.344/2562
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง Credit Risk Model Validation สำหรับสินเชื่อรายย่อย บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด และสินเชื่อธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
22,249,000.00 บาท
11 ตุลาคม 2562
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 21-30 (of 10000)