ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พณ.ป.004/2563
ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
283,829,400.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พณ.ป.004/2563
ประกาศราคากลาง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
283,829,400.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พรบ.1-บด.001/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสาขา พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
181,948,540.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 245/2563
จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและเเพิ่มประสิทธิการให้บริการสาขา (Traditional Branch)
7,798,000.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พณ.ส.009/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
965,720.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พรบ.6-ปษ.008/2563
ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างที่ปรึกษาสร้างผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
2,500,000.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.182/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วน e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital Identity โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
18,535,570.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 244/2563
จ้างผลิต Content เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทางสื่อ GSB Society Line Official Account ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์
1,876,500.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.161/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,300,000.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
พรบ.6-ปษ.005/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Co-Sourcing)
4,500,000.00 บาท
19 พฤษภาคม 2563
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 21-30 (of 10000)