ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ. (ประกาศแผน) 249/2563
จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร
1,000,000.00 บาท
22 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.194/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบ Video โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,500,000.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.192/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง GSB Society Line Official Account โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,996,475.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 248/2563
จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบ Video ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารลูกค้ารายย่อย
1,500,000.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
บงส.1885/2563
เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านลาด
958,320.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
บงส.1897/2563
เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังสมบูรณ์
586,331.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.193/2563
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash280 จำนวน 700 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณชิย์
8,064,000.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 247/2563
ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น BH180 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
529,650.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 246/2563
จ้างดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง GSB Society Line Official Account ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์
9,996,475.00 บาท
21 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.191/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทางสื่อ GSB Society Line Official Account โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,876,500.00 บาท
20 พฤษภาคม 2563
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 11-20 (of 10000)