ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พ.286/2559
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ
3,979,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1,934,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
97(ส.)/2559
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีสอบราคา
1,894,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
97(ส.)/2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1,894,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
85/2559
ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ
372,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
85/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ
29 กันยายน 2559 - 17 ตุลาคม 2559
74(อ.)/2559
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแสง สี เสียง หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9,280,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
ส.93/2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย จำหวัดลำปาง
1,950,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
ส.93/2559
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย จำหวัดลำปาง โดยวิธีสอบราคา
1,950,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
ส.82/2559
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร 14 หน่วยงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่ว่นบุคคล โครงการบัตรเครดิต ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
1,685,000.00 บาท
29 กันยายน 2559
 |<  <  991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 >  >|
Displaying results 9991-10000 (of 10000)