ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พณ.ป.018/2563
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ Firewall สาขา พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
18,084,528.00 บาท
30 เมษายน 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 229/2562
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงกสรระบบทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
283,829,400.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ป.004/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
283,829,400.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ส.009/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
965,720.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ส.009/2563
ประกาศราคากลาง จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
965,720.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.พ.178/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash1500 จำนวน 291 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
14,352,120.00 บาท
30 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (63047545021)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 488,569.06 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
493,504.10 บาท
30 เมษายน 2563
บงส.1649/2563
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
1,917,365.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ป.015/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบ Web Isolation พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
17,334,000.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ป.015/2563
ประกาศราคากลาง ซื้อระบบ Web Isolation พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย๋์
17,334,000.00 บาท
30 เมษายน 2563
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Displaying results 91-100 (of 10000)