ตรวจสลากออมสิน

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
ส.5/2560
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ
1,187,000.00 บาท
21 เมษายน 2560
ส.5/2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ
1,187,000.00 บาท
21 เมษายน 2560
พด.ค.1236/2560
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานรองรับกรมธรรม์ใหม่ แบบออมสินเพิ่มพูน 6/2 แบบออมสินเพิ่มพูน 10/2 แบบออมสินทรัพย์อนันต์ 99 ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา
271,200.00 บาท
21 เมษายน 2560
ส.41/2560
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ พร้อมโปรแกรม (Software)
399,003.00 บาท
21 เมษายน 2560
ส.41/2560
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ พร้อมโปรแกรม (Software)
399,003.00 บาท
21 เมษายน 2560
48 (อ.)/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน (Call Center สายด่วน 1115) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
77,000,000.00 บาท
21 เมษายน 2560
48 (อ.)/2560
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน (Call Center สายด่วน 1115) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
77,000,000.00 บาท
21 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560
บงส. 1014/2560
เช่าพื้นที่ใช้เป็นที่ตั้งสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม
14,589,263.46 บาท
21 เมษายน 2560 - 01 กรกฎาคม 2560
บงส. 1029/2560
เช่าอาคารสาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1,597,480.00 บาท
21 เมษายน 2560 - 01 กรกฎาคม 2560
วจ.196/2560
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท โปรแกรม E-Views โดยวิธีตกลงราคา
183,000.00 บาท
21 เมษายน 2560
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 6299)