ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พรบ.3-จ.001/2561
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาพร้อม Upgrade โปรแกรมสำเร็จรูป Teammate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,150,000.00 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.041/2562
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่ และจัดกิจกรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,954,072.63 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.010/2562
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,212,404.26 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.025/2561
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และเช่าใช้บริการ Flexicare โดนวิธีวิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,106,711.70 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.019/2562
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
600,000.00 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.040/2561
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมสำนักงานชั่วคราว ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุน หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ส่วนการเงินส่วนกลาง ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
568,000.00 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.035/2562
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ช่อง Nation TV โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,247,000.00 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.027/2562
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์รายการ ท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก และ เศรษฐีบ้านทุ่ง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,092,580.00 บาท
18 มกราคม 2562
พณ.พ.31/2561
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และ เรื่องเล่าเสาร์ – อาทิตย์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,833,300.00 บาท
18 มกราคม 2562
พด.จ.(ประกาศแผน)55/2562
งานปรับปรุงศูนย์การแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่
5,368,000.00 บาท
18 มกราคม 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)