ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62077039245)
จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์และไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.แอล.อิเล็กทริคอล เพาเวอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็เนงิน 259,689.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
259,689.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พรบ.1-บด.034/2562
ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,498,400.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พณ.พ.243/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง งานจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศของลูกค้าองค์กรในกิจกรรม “Pay & Go with GSB CoIB” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
962,500.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62077205357)
จ้างจัดทำหนังสือบทเรียนต้นแบบ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคฟาวเดอร์ กรู๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 123,050.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
123,050.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 471/2562
จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร "Integrtive Skill-Preparation (ISP) for Branch Manager" หลักสูตร "Comprehensive Skill-Preparation(CSP) for Branch Manager" ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร
1,472,000.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พณ.พ.280/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและผลิตชุดเครื่องนอน เพื่อเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และในวาระอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
17,389,000.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 470/2562
จ้างออกแบบและผลิตชึุดกระเป๋าเดินทาง เพื่อเป็นของแจในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และในวาระอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลุกค้า High Net Worth
15,997,500.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 469/2562
จ้างออกแบบและผลิตชุดเครื่องนอน เพื่อเป็นของแจในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และในวาระอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :งานส่งเสริมธุรกิจกับลุกค้า High Net Worth
17,389,000.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พณ.พ.279/2562
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตชุดกระเป๋าเดินทาง เพื่อเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และในวาระอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ของฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,997,500.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 468/2562
เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพหนะ
26,730,000.00 บาท
19 กรกฎาคม 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)