ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ.(3) พรบ.1-ค.022/2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS5040DN แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีคัดเลือก
23,662,725.00 บาท
21 กันยายน 2561
พด.จ.(3) พณ.พ.071/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นใหญ่) ประจำปี 2562 "ชุดกระปุกออมสินวังพญาไท" โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
17,545,000.00 บาท
21 กันยายน 2561
พด.จ.(2)พรบ.1-ค.025/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LASER/LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีคัดเลือก
21,720,305.00 บาท
21 กันยายน 2561
พด.จ. (ประกาศแผน) 363/2561
ซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Visual Studio Professional with MSDN Microsoft Visual Studio Enterprise with MSDN ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มรายจ่ายลงทุน
1,510,300.00 บาท
21 กันยายน 2561
พด.จ.(3 พณ.พ.088/2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Software ระบบงานรองรับการนำ Credit Risk Model ไปใช้งานเฉพาะในส่วนของ Software Tools โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,848,450.00 บาท
21 กันยายน 2561
พณ.พ.079/2561
ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบงาน Wealth Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
99,999,674.80 บาท
21 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61097356723
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
479,121.50 บาท
21 กันยายน 2561
พณ.พ.046/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 541 Licenses พร้อมจ้างบำรุงรักษา Software ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,595,149.32 บาท
21 กันยายน 2561
พรบ.1-จ.036/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
963,600.00 บาท
21 กันยายน 2561
พณ.ป.024/2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 3,400 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
58,935,600.00 บาท
21 กันยายน 2561
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)