ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พ.40/2561
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ในรายการ สายตรงลูกทุ่ง โดยวิธีพิเศษ
1,926,000.00 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 052/2561
จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร GSB Personal Loan Credit Analysis สำหรับศูนย์สินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61
1,288,000.00 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 051/2561
จ้างที่ปรึกษาสำรวจพฤติกรรม ความต้องการเชิงลึกของลูกค้าในการใช้บริการ Digital Banking และนวัตกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ.61
4,000,000.00 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2561
บด25/2561
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
1,900,000.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
ต.9/2561
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร CEO Thailand และ เว็บไซต์ www.ceothailandonline.com
244,200.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
พด.ค.190/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา Software ระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System) ให้รองรับการทำรายการรูดซื้อสินค้าและบริการเพื่อเชื่อมกับ ITMX Local Switching ระยะเวลา 4 ปี
8,381,813.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาแผน) 050/2561
ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 61
1,493,400.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 049/2561
จ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (CDM) OMRON จำนวน 5,000 ม้วน ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ. 61
1,037,900.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61027178167
จ้างทำกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15x11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น โดย บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
499,690.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61027138392
จ้างบริการจัดการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกุญแจเข้ารหัส (Key Management) พร้อมติดตั้งและบริหารจัดการ Key ระยะเวลา 3 ปี จาก บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
306,000.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 9038)