ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ.(ประกาศแผน) 045/2560
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารคลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 และอาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 ระยะเวลา 1 ปี
2,570,000.00 บาท
21 กันยายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 044/2560
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการธุรกิจบัตรเดบิต VISA ELECTRON
1,555,050.00 บาท
20 กันยายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 039/2560
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนามาตรฐานความรู้ที่พึงประสงค์ กระบวนการสอบประมวลความรู้ผ่าน e-Testing และคลังข้อสอบ
4,236,222.15 บาท
20 กันยายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 043/2560
จ้างบำรุงรักษา Software คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการ การจัดโครงสร้างระบบงานในรูปแบบของ Service Oriented Architecture (SOA)
2,568,000.00 บาท
20 กันยายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 040/2560
จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน CardM เพื่อเชื่อมโยงกับเครื่อง VTM พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
4,773,449.00 บาท
20 กันยายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 042/2560
จัดซื้อและติดตั้งจอโฆษณา LED เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสาขาชัยสมรภูมิ
5,800,000.00 บาท
20 กันยายน 2560
97(อ.)/2560
ประกาศผลการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคลองแงะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4,705,000.00 บาท
20 กันยายน 2560
111(อ.)/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2,241,000.00 บาท
20 กันยายน 2560
คจ.8/2560
ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำบูธพร้อมติดตั้ง และจัดกิจกรรมงาน Digital Thailand Big Bang 2017 โดยวิธีคัดเลือก
1,497,491.75 บาท
19 กันยายน 2560
3(คจ.)/2560
ประกาศผลจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง จ้างทำกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
8,000,000.00 บาท
19 กันยายน 2560
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 7786)