ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
บด.76/2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท ร่ม สำหรับผู้สมัครบัตรดออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,875,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ยกเลิกประกาศแผน) 183/2560
จัดกิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการขายและการให้บริการบัตรเดบิต ประจำปี 2560
4,980,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 207/2560
จัดกิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการขายและการให้บริการบัตรเดบิต ประจำปี 2560
4,992,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
บงส. 3788/2560
เช่าอาคารสาขาท่าลี่ จังหวัดเลย
744,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560 - 02 มกราคม 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 206/2560
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน "เที่ยวเกาหลี ดูฟรีโอลิมปิกฤดูหนาว by GSB"
1,224,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 205/2560
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Software Base 24
43,402,624.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 204/2560
จ้าง Migrate ระบบงาน SWIFT และข้อมูลจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมไปยังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับระบบ SWIFT ใหม่
650,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 203/2560
พิมพ์ชุดแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อบัตรเครดิต และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet)
1,100,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน)202/2560
พิมพ์ชุดแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด และตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Insert Fact Sheet)
1,800,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
พด.จ.(ประกาศแผน) 201/2560
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ
8,290,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2560
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 8397)