ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
บด.52/2561
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,798,000.00 บาท
27 เมษายน 2561 - 02 เมษายน 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 143/2561
จ้าบริการวิชาการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ GSB IDEA for Digi - Thai Banking ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2561 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร
1,848,975.00 บาท
27 เมษายน 2561
บด.52/2561
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,798,000.00 บาท
27 เมษายน 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 142/2561
จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ
4,000,000.00 บาท
27 เมษายน 2561
บด.78/2561
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,725,900.00 บาท
26 เมษายน 2561
บด.78/2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,725,900.00 บาท
26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61047242805
จ้างผลิตแผ่นพับและโบรชัวร์ NPA งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 18 จาก บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
150,000.00 บาท
26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61047240542
จ้างผลิตถุงกระดาษลายแนวคิด The Best and Biggest Local Bank In Thailand จาก โพธิ์ทองการพิมพ์
300,000.00 บาท
26 เมษายน 2561
บด.43/2561
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60,000,000.00 บาท
26 เมษายน 2561
บด.43/2561
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60,000,000.00 บาท
26 เมษายน 2561 - 02 พฤษภาคม 2561
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 9008)