ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พณ.พ.407/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดส่งของพรีเมี่ยมบัตรออมสินเดบิต GSB x BNK48 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
8,324,600.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พณ.พ.404/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดกิจกรรมพร้อมผลิตและวางสื่อเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน GSB SMEs Start up Showcase & Best shop ประจำปี 2562 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,129,500.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พณ.พ.375/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพื้นที่จัดกิจกรรมงาน “Smart SMEs Smart START UP 2019” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,370,500.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62117027956)
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ สิ่งของ วัตถุโบราณและอุปกรณ์ประกอบการแสดงพิพิธภณฑ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ขนย้าย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 218,760.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
218,760.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( พณ.ต.132/2562)
เช่าใช้บริการระบบการบริหารข้อมูล ETR Gateway โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 321,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
321,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 687/2562
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
26,006,800.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 686/2562
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพัันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ ศํพท์สอนรวย ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก: โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
642,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พณ.ป.066/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อจอ Monitor พร้อมติดตั้ง เพื่อเป็นป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATES BOARD) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
18,000,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พรบ.1-บด.065/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,275,460.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
พรบ.2-บด.002/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99) ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,874,000.00 บาท
22 พฤศจิกายน 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)