ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
อภ.9-708/2562
เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน จังหวัดน่าน
720,000.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
บงส. 2063/2562
เช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาย่านตาขาว
1,170,716.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
บงส. 1767/2562
เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสนามชัยเขต
1,470,150.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
บงส. 1672/2562
เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
712,800.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
พรบ.3-บด.001/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,469,784.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
พณ.พ.179/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
20,000,000.00 บาท
24 พฤษภาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 370/2562
จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) พร้อม Software ยี่ห้อ NCR รุ่น Selfserv22E จำนวน 1,490 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
51,852,000.00 บาท
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62047310354)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ (ห้องคอมพิวเตอร์) อาคาร 4 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
288,900.00 บาท
23 พฤษภาคม 2562
พณ.พ.168/2562
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง Out of home media ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
17,791,960.00 บาท
23 พฤษภาคม 2562
พณ.พ.234/2562
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ รีวิวเว่อออร์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,070,000.00 บาท
23 พฤษภาคม 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)