ตรวจสลากออมสิน

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พ.32/2560
ประกาศราคากลางงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ
889,170.00 บาท
28 เมษายน 2560
บรก.อ. 1187/2560
เช้าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
229,515.00 บาท
28 เมษายน 2560 - 08 มิถุนายน 2560
พ.150/2560
ประกาศราคากลางซื้อตุ๊กตา Barbie โดยวิธีพิเศษ
353,100.00 บาท
28 เมษายน 2560
พ.5/2560
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ พร้อมโอนย้ายระบบงานและข้อมูล และจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษ
9,984,000.00 บาท
27 เมษายน 2560
ส.38/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีสอบราคา
678,240.00 บาท
27 เมษายน 2560
พ.110/2560
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 5 (โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง) โดยวิธีพิเศษ
27,948,400.00 บาท
27 เมษายน 2560
41(อ.)/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4,718,700.00 บาท
26 เมษายน 2560
พ.148/2560
ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ Money 360 โดยวิธีพิเศษ
1,200,000.00 บาท
26 เมษายน 2560
50(อ.)/2560
ประกวดราคาจ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2,304,000.00 บาท
26 เมษายน 2560
พ.133/2560
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ GSB SMEs Startup (Start ตามรอยพ่อ) โดยวิธีพิเศษ
5,992,000.00 บาท
26 เมษายน 2560
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 6346)