ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และกิจกรรมสลากออมสินพิเศษ 1 ปี
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 111 ปี

เดือนที่ : 05/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 111,000,000 บาท
งวดที่ 604 D 9523723
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 604 น 7483614
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
635 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
3666738 4328022 5378099 5406537 8162003
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,270 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
1337003 2904922 2905844 5140703 6335598
6804680 6913133 6915280 8467608 8954426
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
1,905 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0746296 1032631 1104294 1294244 1320813
1373848 2767232 3976002 4800055 5592353
7593612 8449439 8818095 9326307 9460249
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
126,589 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
7938
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
1,265,759 อันดับ
อันดับละ 40 บาท
640