ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 04/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 เมษายน 2567

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 215 W 7975174
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 234 2606414
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,930 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0153711 0448583 5094586 8035176 8411036
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
15,860 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0804119 0991137 2824651 3211091 3270444
4057467 4687954 4696178 7314268 8155944
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
23,790 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0374279 1053415 2509875 2852040 2906973
3850012 4164018 4493343 4788724 4980145
5174232 7448483 8320810 8991382 9906392
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 และงวดที่ 218 - 224 งวดที่ 225 - 253
347,957 อันดับ 1,219,205 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
9364
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 และงวดที่ 218- 234 งวดที่ 235 - 253
7,531,767 อันดับ 8,138,127 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
662