ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี

เดือนที่ : 04/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 เมษายน 2567

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 605 ฌ 2099812
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 604 ณ 7209426
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
230 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0371432 6271040 6718493 8727775 9288046
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
460 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
1389489 2590808 2750974 3419416 5475813
5793683 6260961 7540816 8473698 8843405
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
690 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0105298 0946171 1343083 1416568 2818710
3201490 4322603 4755892 5042164 6248560
6264762 6814095 7338717 8069192 8842724
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
44,030 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
6343
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
440,246 อันดับ
อันดับละ 40 บาท
854