ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 03/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มีนาคม 2567

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 226 9300050
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 247 Y 9444858
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,920 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
3351976 4688781 5593818 6181955 7310898
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
15,840 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0874233 2431123 3790447 5425831 7411712
7895820 8339907 8621732 8958905 9656693
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
23,760 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0025472 2018416 2381802 2586431 2589759
2609642 3329561 3677145 4034161 6242006
6318604 6438945 7619821 8103087 9135488
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 และงวดที่ 217 - 224 งวดที่ 225 - 252
385,648 อันดับ 1,179,099 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
6701
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 และงวดที่ 217 - 234 งวดที่ 235 - 252
7,908,646 อันดับ 7,737,124 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
224