ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 02/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 L 8025688 งวดที่ 10 O 8438403 งวดที่ 10 U 2487451
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 M 0666534 งวดที่ 10 M 2383832 งวดที่ 10 N 7239925
งวดที่ 10 R 7108870 งวดที่ 10 U 8904380
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
60 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0291065 4781867 5325260 5664796 6492694
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
120 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1059507 2088259 3144528 3377984 3587916
5101131 7260763 8014863 9262871 9620902
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
240 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0363456 0841988 1147331 1607461 2464476
3561110 3945509 4086451 4229259 5316226
5370990 6178618 6760658 6790255 6879085
6983042 7000001 7430891 9084033 9922923
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
228 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
406001 908892
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,248 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
10868 45935
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
44,904 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0167 2812 2826 9048