ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 02/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 246 U 4622398
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 233 O 9556924
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,865 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0629192 2583760 4816727 7768430 8442640
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
15,730 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
1214512 1814575 4247446 4525520 5268952
5388726 5394596 5752172 6992322 9878732
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
23,595 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0074159 1616222 2792977 4296663 4894626
5976792 8071376 8080945 8124946 8151356
8165114 8358513 9489786 9512082 9571794
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 , 217 - 224 งวดที่ 225 - 250
422,034 อันดับ 1,132,901 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
7110
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 , 217 - 234 งวดที่ 235 - 250
8,272,466 อันดับ 7,275,194 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
793