ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 01/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 29 ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 D 6001894 งวดที่ 10 O 3627669 งวดที่ 10 S 3808951
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 B 1967553 งวดที่ 10 C 3083716 งวดที่ 10 G 3889986
งวดที่ 10 W 0285694 งวดที่ 10 7714906
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
150 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0753462 1814925 8117169 8431046 9788891
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
300 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0629652 3326346 3364207 3559068 3734716
4098178 4570056 4584375 4822854 9937522
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
600 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0306381 1102065 2013878 2251290 2444746
3040594 3805008 4081211 5007326 5142020
6088087 6091531 6100044 6623060 6671583
6781685 6817659 7428805 8036741 8349506
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
576 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
761732 779641
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
5,730 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
09423 43924
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
114,536 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1919 5794 6300 8906