ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 12/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 U 4448168 งวดที่ 10 1002406 งวดที่ 10 4017452
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 M 1720198 งวดที่ 10 6456695 งวดที่ 10 6672995
งวดที่ 10 9143658 งวดที่ 10 3793468
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2332756 3719896 4765133 6567732 9674721
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0092424 1371831 3803931 4656834 7203258
7225699 7488693 8384915 9494006 9971832
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1172103 1450563 1552993 1620871 1630459
2044267 2415246 2749723 3034547 3308183
4131086 4570599 4758584 4828212 5095411
6202426 7214890 8654590 9498734 9963660
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
386166 789004
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
82285 98194
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0836 2144 2369 9949