ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 01/2567

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 29 ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 235 4007064
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 239 2214174
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,460 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2399032 4195098 5399827 5482285 8152392
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,920 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0433999 0614937 0654618 1834055 2606303
2644216 4714255 6633826 6800954 8843574
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
22,380 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0919180 1444027 1940795 2547548 2844897
4131796 4787298 7132673 7566477 9205399
9330534 9357472 9438809 9469614 9702385
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 , 217 - 224 งวดที่ 225 - 249
449,419 อันดับ 1,025,715 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
3230
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 , 217 - 234 งวดที่ 235 - 249
8,546,293 อันดับ 6,203,436 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
212