ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 12/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 240 3805583
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 246 0558089
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,295 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1766718 4422041 5442045 5734515 7532884
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,590 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0684919 0822591 1222550 4444833 5354877
5594334 7102688 8418721 8889223 9776675
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
21,885 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0986948 1020515 1861047 1992804 2579434
3113677 3952181 4941756 5429359 5739319
5819297 6594271 8518786 8634475 9428217
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 - 224 งวดที่ 225 - 247
494,183 อันดับ 948,369 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
4539
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 215 - 234 งวดที่ 235 - 247
8,993,878 อันดับ 5,430,065 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
370