ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 11/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 O 2187754 งวดที่ 10 7811245 งวดที่ 10 6970568
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 H 8468376 งวดที่ 10 I 0706526 งวดที่ 10 5838537
งวดที่ 10 2433868 งวดที่ 10 7876584
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2196295 2994245 4625413 6731591 8738006
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0636055 0907751 1062272 1595784 1750963
1918665 5490156 5715930 8963465 9601833
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1096106 1179364 1470895 2143533 2618654
2752900 3013892 3570520 4166138 4549767
4703790 4886694 6578290 7122545 7153561
7590891 7741899 8465855 8686374 9714028
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
495684 724340
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
41211 85099
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
3310 7279 8257 8426