ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 11/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 236 2841681
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 216 R 9537906
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,225 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0821572 5027980 5045215 7351657 8567393
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,450 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
1752789 2489156 3841679 4561594 6207616
6712885 7409060 8030739 9719137 9802690
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
21,675 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
1359595 2279843 3183225 3184601 3348262
3657352 4564906 5543523 6261739 6954881
7034704 7777497 8076775 8190922 9841905
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 214 - 224 งวดที่ 225 - 246
578,324 อันดับ 851,245 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
8892
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 214 - 234 งวดที่ 235 - 246
9,835,202 อันดับ 4,458,924 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
329