ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak)

เดือนที่ : 11/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566

รางวัลเพื่อการศึกษา
ออก 5 ครั้ง
10 อันดับ
อันดับละ 30,000 บาท
1301220 1910175 3583057 7691508 9412719