ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 10/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 F 2020941 งวดที่ 10 P 4918477 งวดที่ 10 0910374
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 D 5511209 งวดที่ 10 R 1691636 งวดที่ 10 0847209
งวดที่ 10 4677832 งวดที่ 10 2356836
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2240813 4758889 5480982 6890850 8970567
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0351059 0397023 0666239 2472402 7233140
7351696 9084305 9182645 9670081 9994115
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0897820 1174875 1547368 2005043 2232077
3835838 4052605 4859698 5745814 6233222
6422055 6482462 7027462 7453098 7605066
7607753 7954257 8263994 8514706 8854326
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
519288 574809
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
95283 98125
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
2129 2233 4180 9246