ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 10/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ตุลาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 238 O 5005867
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 216 I 6520342
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,130 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0784949 3769161 5463698 7952522 9478224
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,260 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0644128 0811623 1653584 6059901 6306068
6475232 6941917 7573483 8026318 9121844
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
21,390 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0045181 0139578 2753797 3778855 3939614
4240809 4766736 5272319 8310017 8387316
8602365 8768275 9006077 9206559 9370572
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 211 - 224 งวดที่ 225 - 244
626,174 อันดับ 784,019 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
6582
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 211 - 234 งวดที่ 235 - 244
10,313,643 อันดับ 3,786,747 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
083