ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak)

เดือนที่ : 10/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ตุลาคม 2566

รางวัลเพื่อการศึกษา
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 30,000 บาท
0479524 2234755 4393885 6171054 6752359