ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 09/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กันยายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 V 6870636 งวดที่ 10 9604328 งวดที่ 10 0704030
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 L 9288705 งวดที่ 10 1551840 งวดที่ 10 9222391
งวดที่ 10 7873060 งวดที่ 10 4340270
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0605777 0869502 3202632 3764055 3766800
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0087311 0430495 0464998 0976159 2014732
4920560 6668755 6839191 7616461 8878540
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1373122 2334301 2600366 3078507 3194830
4352897 4555173 4977173 5319193 5337794
5744286 6537346 7387738 7615725 7880125
7895123 8986700 9412090 9691490 9875575
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
147597 302352
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
52396 78407
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0268 0687 6108 7644