ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 09/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กันยายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 222 S 6512051
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 216 7187208
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,185 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0269691 3524484 3724628 3932771 9640059
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,370 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0805981 0826462 2205335 3518156 5224898
6147636 9410505 9504033 9796656 9944860
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
21,555 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0547612 0676651 1723020 2275765 3020707
3316302 3555122 3748237 3764750 3978119
4850647 5433174 5566189 6996986 7174295
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 224 งวดที่ 225 - 243
700,642 อันดับ 721,488 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
4989
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 234 งวดที่ 235 - 243
11,058,249 อันดับ 3,161,501 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
041