ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak)

เดือนที่ : 09/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กันยายน 2566

รางวัลเพื่อการศึกษา
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 30,000 บาท
0923394 4545249 4871673 5889039 6078121