ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 08/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 สิงหาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 J 0042701 งวดที่ 10 M 9037704 งวดที่ 10 6670445
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 G 3178810 งวดที่ 10 J 5321872 งวดที่ 10 L 3928855
งวดที่ 10 8609823 งวดที่ 10 9245852
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1019330 4361707 6796088 7772381 9592535
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0285146 1070980 2612303 3462758 5453876
5852513 5985128 7852584 9353467 9995902
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
1475572 1740781 3071616 3187192 3235089
3572246 3843592 3996637 4212125 4766430
4870162 5865753 6220602 6569275 6796401
7370783 7614061 8542287 9337510 9733117
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
408271 694934
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
46281 81847
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
4813 5317 6890 7451