ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 08/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 สิงหาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 216 A 7986126
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 210 Y 2931544
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
7,085 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1986256 4234206 5068756 5969173 7018888
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
14,170 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0491053 0728913 1272679 2905427 4614536
6308024 8398152 8550225 9298605 9739411
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
21,255 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
1072789 1844767 2430271 3245820 3798613
4206388 4328752 4614366 4960296 5376713
5835453 8509097 9199003 9264711 9593121
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 224 งวดที่ 225 - 241
713,180 อันดับ 688,241 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
3970
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 234 งวดที่ 235 - 241
11,183,612 อันดับ 2,829,076 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
516