ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 08/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 สิงหาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 16 7047567
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 16 8923039
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,090 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
0406502 6953278 8296657 9212765 9530327
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,180 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
1922933 2908196 3607815 5454997 5710046
5772003 5936223 6190715 6531928 7359308
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,270 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
1331860 1481272 1590137 1660640 2860364
3118208 5825704 5947369 6281578 6885948
7568798 7850209 8071260 8953514 9375321
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 14 และงวดที่ 601 งวดที่ 15-16 และงวดที่ 602 งวดที่ 17-18
98,888 อันดับ 184,214 อันดับ 141,016 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 40 บาท
0080 5850
อันดับพิเศษ
ออก 20 ครั้ง งวดที่ 15-18 และงวดที่ 602
20 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
15 A 4534775 15 K 2942890 15 M 6883476 15 Q 0957724 15 T 5101641
15 ง 9727011 15 จ 0277853 15 ฎ 0941511 15 บ 2209456 16 จ 8748067
16 บ 7346763 16 พ 2173881 16 ย 3756833 17 A 7995213 17 K 1999113
17 ก 3567278 17 ฎ 2536908 17 ถ 4363739 18 ฉ 9186029 18 ด 7513874