ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 07/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 T 1091757 งวดที่ 10 5919407 งวดที่ 10 0961147
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 10 E 3450342 งวดที่ 10 I 5122019 งวดที่ 10 J 8507037
งวดที่ 10 M 4420662 งวดที่ 10 5687569
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
285 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1698561 5543050 6309296 6656557 9000815
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
570 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0298294 0472126 1297939 1592823 2987694
3916275 6084500 6176207 7233944 8914340
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
1,140 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0615806 0834441 0974290 1543722 1575494
1655444 1660303 2015581 4769424 5807474
6134961 6279294 6689094 6987001 8765528
8832215 9047254 9145099 9163302 9548076
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,132 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
376541 686927
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
11,296 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
31876 76107
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
225,880 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0108 1698 2860 5762