ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 07/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 218 3011693
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 222 1883611
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
6,930 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1954115 3116048 3898271 4042003 7100668
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 210 - 240
13,860 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0146877 2434757 2450717 4334819 6454575
6775959 6841875 7299295 8163135 9391073
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
20,790 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
1945906 3395362 3644783 3893269 3968725
4299978 4502830 4767426 5145181 5985530
6528819 6877621 7031826 8023012 9030399
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 224 งวดที่ 225 - 240
747,580 อันดับ 625,205 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
0015
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 234 งวดที่ 235 - 240
11,527,568 อันดับ 2,198,792 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
016