ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 06/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 I 0114600 งวดที่ 9 1803318 งวดที่ 10 C 2253009
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 4105446 งวดที่ 9 6611076 งวดที่ 10 3416727
งวดที่ 10 0610352 งวดที่ 10 1868397
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1556268 3344624 3375678 7163517 8453104
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0064873 0981910 1141666 2607972 4379192
4442630 4761482 5377942 6385145 7599997
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0242670 1484981 1796823 3504812 3806367
3816576 3849250 3941257 4076349 4622771
4671313 5596668 6065637 6543334 7502477
8140951 8295627 8770472 9250516 9780338
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
568145 884451
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
21945 32865
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1486 2507 3992 7682