ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 06/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 137 9346977 งวดที่ 137 8791447 งวดที่ 137 2351659
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
207 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2351659 8791447 9346977
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 137 P 8032660 งวดที่ 137 7404278
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
140 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
9011464 9253397
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
350 อันดับ
อันดับละ 8,000 บาท
0573580 3808440 4336669 5196513 7197374
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
700 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
1887470 2574642 3687906 4956596 5419919
6242509 7973191 8558444 9362699 9513392
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,396 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
036128 405103
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
13,936 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
34698 67637
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
139,326 อันดับ
อันดับละ 100 บาท
3447 9021