ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 06/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 16 4829246
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 17 3129159
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,095 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
1192672 1399592 1475221 1792670 6815952
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,190 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0433825 1260124 1507442 2213272 3564451
4280594 4642112 5038906 6118811 9488846
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,285 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0361811 0414224 0950740 1129278 2569342
3768153 5082678 5511695 5540157 6489306
7955689 8993820 9576580 9850768 9946976
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 13-14 และงวดที่ 601 งวดที่ 15-16 และงวดที่ 602 งวดที่ 17
164,834 อันดับ 184,208 อันดับ 79,782 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 40 บาท
7078 9865