ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 05/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 1051965 งวดที่ 10 9013807 งวดที่ 10 0634149
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 8450647 งวดที่ 10 U 6625836 งวดที่ 10 2991720
งวดที่ 10 5711463 งวดที่ 10 1921254
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
2604882 2842911 3357484 4830913 9169985
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1999012 2671736 2747951 3265506 4736425
4867092 5541787 7171071 8189216 8239107
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0113259 0782829 1029344 1138667 1326465
2105638 2165729 2387186 2439969 3746880
3836086 5069730 5760360 5907492 5941783
6420300 6600491 6710701 9112228 9177307
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
133085 698991
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
14001 21649
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0130 0703 6807 7912