ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 05/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 135 Z 1130018 งวดที่ 137 R 1802252 งวดที่ 138 1805182
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
282 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1130018 1802252 1805182
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 136 4898630 งวดที่ 137 2763137
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
190 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0121122 3072912
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
475 อันดับ
อันดับละ 8,000 บาท
0689420 1291015 3746441 5929079 6584709
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
950 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0909387 1054371 2005146 2768858 3723182
5020800 6533374 6806588 7688492 9467769
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
1,876 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
028886 962305
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
18,712 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
07026 96367
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
47,718 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
0326 6129