ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 05/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 223 4042184
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 215 7111034
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
6,205 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0598638 3410498 7073780 9275066 9972194
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
12,410 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0121619 2705409 3574333 4737817 4962360
5604675 7003747 8464188 8624033 8700145
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
18,615 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0820724 1652743 1912973 2290711 2394323
2971031 4456382 4651618 5461020 5631692
6417315 6809670 7810835 7937319 8422901
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 208 , 210 - 224 งวดที่ 225 - 236
761,018 อันดับ 467,736 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
6371
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 208 , 210 - 234 งวดที่ 235 - 236
11,661,930 อันดับ 624,280 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
429