ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 06/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มิถุนายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 213 5348990
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 236 0057477
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
6,455 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0140380 1481863 4379081 6495660 9586638
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
12,910 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
2991780 3771511 5058644 5100778 5813862
5946692 6244680 7600900 8567147 8996763
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
19,365 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0971098 1581495 1933207 2484416 2673987
2878682 3599409 4516183 5043094 5939587
6709771 6885119 7008079 7248974 9773982
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 224 งวดที่ 225 - 238
757,570 อันดับ 520,776 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
9430
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 210 - 234 งวดที่ 235 - 238
11,627,458 อันดับ 1,154,621 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 40 บาท
712