ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 05/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 13 A 5866648
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 14 P 2031595
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,120 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
2034066 2453481 5055320 5899667 6860963
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,240 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
0505682 1290184 2063765 2390596 2954902
3658373 3775452 6514401 7397240 8083615
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,360 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0161297 0503364 1497048 2113313 3391719
4232675 4676522 6687024 7023062 7083548
7259389 7296206 8240218 9026341 9159365
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 13-14 และงวดที่ 601 งวดที่ 15-16 และงวดที่ 602 งวดที่ 17
200,606 อันดับ 184,134 อันดับ 53,724 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 25 บาท อันดับละ 40 บาท
0780 9597
อันดับพิเศษ
ออก 20 ครั้ง
งวดที่ 15-17 และงวดที่ 602
20 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
15 K 1686078 15 W 7595669 15 ข 9656614 15 ณ 5548530 15 พ 1812126
16 ง 0649123 16 ฒ 3643020 16 ด 5770482 16 ถ 3069813 16 ธ 9224357
16 บ 1765190 16 พ 3085944 16 พ 9820616 16 ษ 8327712 17 ก 6591092
17 ค 6858468 17 จ 2805221 17 ฒ 0460925 17 ภ 5669127 17 ว 6689376