ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 04/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 เมษายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 Z 0728058 งวดที่ 9 4040733 งวดที่ 10 4488254
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 T 1333738 งวดที่ 10 D 4239830 งวดที่ 10 N 4222334
งวดที่ 10 3480441 งวดที่ 10 2010207
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0312719 0920842 2873033 2945149 4475442
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0914831 1481964 1820021 1862704 2017774
3480830 4132504 5833697 7007282 9404214
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0167644 0411688 0435399 0928394 1262434
1387207 1679280 2027721 2423334 3544699
4260298 4348326 6037052 6595448 6826517
6981546 7329865 8548286 8560420 9258330
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
452358 586547
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
44484 85698
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
0606 2481 6996 9518