ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 04/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 เมษายน 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 137 8643606 งวดที่ 137 5815904 งวดที่ 137 7122397
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
459 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
5815904 7122397 8643606
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 135 0240016 งวดที่ 137 0083781
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
308 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
5471032 9485977
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
770 อันดับ
อันดับละ 8,000 บาท
0559582 4015812 5336561 8799707 9323495
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
1,540 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
2104848 2282044 4986923 5163178 5950413
8760662 8885852 9602063 9643603 9890228
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
3,072 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
547568 570815
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
30,668 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
90306 96428
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1475 5381