ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 03/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 มีนาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 6584567 งวดที่ 9 2230747 งวดที่ 10 G 4029378
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 3973467 งวดที่ 9 2426287 งวดที่ 10 H 9844197
งวดที่ 10 8731018 งวดที่ 10 2039902
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0565116 0800677 0951017 6243395 8117975
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
0979616 1562037 1793816 1928506 4329315
5047641 6493845 6702862 7000248 7297133
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0583445 0708647 0865474 2000376 2304812
2736883 3051342 3467560 3927060 4162246
5494753 5626610 5709498 6516951 6705529
7437782 8141827 8603080 9376044 9899519
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
822105 877545
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
38834 62769
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1670 3477 8507 9727