ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 03/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มีนาคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 133 7472478 งวดที่ 137 A 1077588 งวดที่ 138 2598657
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
573 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1077588 2598657 7472478
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 133 6872027 งวดที่ 138 8332570
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
384 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0948193 7424938
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 133 - 134 งวดที่ 135 - 138
190 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
0323797 2451109 3095636 7662909 9110128
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 133 - 134 งวดที่ 135 - 138
380 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
2109913 2800832 3089826 3823096 3851401
4450122 5371186 5574396 7910516 9312029
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 133 - 134 งวดที่ 135 - 138
742 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
329763 476098
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 133 - 134 งวดที่ 135 - 138
7,370 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
49572 61486
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 133 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
73,656 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1197 5140