ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 02/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 133 1503521 งวดที่ 137 5867336 งวดที่ 138 4258483
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
789 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1503521 4258483 5867336
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 135 9503802 งวดที่ 137 K 0052156
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
528 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0934943 6331634
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 129 , 132 - 134 งวดที่ 135 - 138
550 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1950000 2747720 4915843 6152466 6701520
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 129 , 132 - 134 งวดที่ 135 - 138
1,100 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0900652 2518152 3125905 3690166 4008034
4866651 7041948 7270080 8149783 9907713
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 132 - 134 งวดที่ 135 - 138
2,162 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
021202 592950
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 132 - 134 งวดที่ 135 - 138
21,474 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
18676 45609
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 132 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
214,560 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
6141 6281