ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 01/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มกราคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 131 R 1205980 งวดที่ 132 N 4892158 งวดที่ 136 2906073
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
1,014 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1205980 2906073 4892158
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 133 3449068 งวดที่ 133 3389856
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
678 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
1498519 7362049
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 129 , 131 - 134 งวดที่ 135 - 138
925 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1485854 2759745 6158171 8471017 9395271
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 129 , 131 - 134 งวดที่ 135 - 138
1,850 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
1028764 3746748 4844904 5059548 5549172
6570299 7600847 8449932 8614519 9781680
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 131 - 134 งวดที่ 135 - 138
3,676 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
273354 933819
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 131 - 134 งวดที่ 135 - 138
36,594 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
08404 59394
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 , 131 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
365,756 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
3894 9842