ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

เดือนที่ : 01/2566

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 มกราคม 2566

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 13 6131669
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 14 I 2142211
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
1,250 อันดับ
อันดับละ 2,000 บาท
1094404 3139708 6786584 7984508 9322771
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
2,500 อันดับ
อันดับละ 800 บาท
1648368 2716289 2826059 3110411 6245791
6300187 7109138 8396570 9206834 9364977
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
3,750 อันดับ
อันดับละ 200 บาท
0657034 0694892 1586763 6137224 6560298
7047851 7703712 7739341 7927951 8479290
8512607 8858081 8910559 9128533 9195903
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 11-14 และงวดที่ 601 งวดที่ 15 และงวดที่ 602
439,022 อันดับ 50,746 อันดับ
อันดับละ 20 บาท อันดับละ 25 บาท
1859 6938