ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

เดือนที่ : 12/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 5105291 งวดที่ 10 C 7783483 งวดที่ 10 5505573
อันดับที่ 2
ออก 5 ครั้ง
5 อันดับ
อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 Q 0606776 งวดที่ 9 8108498 งวดที่ 10 B 0597755
งวดที่ 10 M 9922255 งวดที่ 10 2395870
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
585 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1204845 3591049 3830931 4600140 7286622
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
1,170 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท
1242925 2160242 2290539 2355739 3426326
4515781 6048376 7200026 9239299 9952762
อันดับที่ 5
ออก 20 ครั้ง
2,340 อันดับ
อันดับละ 1,500 บาท
0911108 1149151 1457031 1468523 1601120
2091609 2556702 3102953 4886253 5211983
5465706 6315679 6404084 7200527 7388881
7449428 8240830 8319841 8841325 9258647
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
2,332 อันดับ
อันดับละ 400 บาท
133509 864067
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
23,284 อันดับ
อันดับละ 300 บาท
20789 51593
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 ครั้ง
465,612 อันดับ
อันดับละ 150 บาท
1276 4804 8705 9900