ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 12/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 ธันวาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 129 R 9344728 งวดที่ 129 1621385 งวดที่ 130 X 4169114
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
1,248 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1621385 4169114 9344728
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 133 G 7131472 งวดที่ 135 6203078
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
834 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
0524631 2838109
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 129 - 134 งวดที่ 135 - 138
1,315 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1982237 6960971 8626089 8863178 9476054
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 129 - 134 งวดที่ 135 - 138
2,630 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
0881411 1290304 1293485 1980030 2560351
3632752 3872950 4126000 4322882 7652210
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 - 134 งวดที่ 135 - 138
5,220 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
759996 771171
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 - 134 งวดที่ 135 - 138
52,008 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
69439 89082
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 129 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
519,892 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
1153 3413