ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 12/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 ธันวาคม 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 217 P 2461418
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 218 O 0282155
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
5,165 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0960120 3041683 3920941 6766314 7657187
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
10,330 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
0618358 0722924 0921082 3556496 4584836
5537011 5944090 7909903 9657389 9946311
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
15,495 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
2775100 2959022 3179464 3299811 3596835
5958653 6153900 6240755 6667889 7066808
7278965 7674072 7935240 9148702 9975196
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 207 - 224 งวดที่ 225 - 227
894,091 อันดับ 130,931 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
1966
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
10,249,721 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
210