ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

เดือนที่ : 11/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
3 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 132 2530459 งวดที่ 137 B 3721830 งวดที่ 137 1864347
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1
ออก 3 ครั้ง
1,407 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
1864347 2530459 3721830
อันดับที่ 2
ออก 2 ครั้ง
2 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 130 N 6366107 งวดที่ 133 D 3860941
อันดับที่ 3
ออก 2 ครั้ง
940 อันดับ
อันดับละ 20,000 บาท
3275515 8933419
อันดับที่ 4
ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 128 - 134 งวดที่ 135 - 138
1,580 อันดับ 770 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท อันดับละ 8,000 บาท
1768670 1959863 4063329 5545663 9659066
อันดับที่ 5
ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 128 - 134 งวดที่ 135 - 138
3,160 อันดับ 1,540 อันดับ
อันดับละ 5,000 บาท อันดับละ 3,000 บาท
2729573 3954578 5305089 6634847 6891358
7654823 8061677 9034469 9311691 9841723
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 128 - 134 งวดที่ 135 - 138
6,278 อันดับ 3,072 อันดับ
อันดับละ 400 บาท อันดับละ 300 บาท
300625 594410
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 128 - 134 งวดที่ 135 - 138
62,560 อันดับ 30,668 อันดับ
อันดับละ 300 บาท อันดับละ 200 บาท
18382 56497
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 128 - 134 งวดที่ 135 - 136 งวดที่ 137 - 138
625,360 อันดับ 167,272 อันดับ 139,326 อันดับ
อันดับละ 150 บาท อันดับละ 125 บาท อันดับละ 100 บาท
0611 1636