ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

เดือนที่ : 11/2565

ผลการออกรางวัลล่าสุด

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565

อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 209 N 8618148
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง
1 อันดับ
อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 215 8195043
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง
4,865 อันดับ
อันดับละ 10,000 บาท
0832886 3999214 6650262 7930237 9657344
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง
9,730 อันดับ
อันดับละ 3,000 บาท
2376175 2494081 2943992 5148237 5771226
6804018 7044506 7403129 8210597 9062540
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง
14,595 อันดับ
อันดับละ 1,000 บาท
0296476 0510113 1455668 4553133 4616836
4643823 5076113 5107346 6013564 6322598
7090915 8216018 8316351 8638664 9525837
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 207 - 224 งวดที่ 225 - 226
920,930 อันดับ 43,445 อันดับ
อันดับละ 50 บาท อันดับละ 200 บาท
5239
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง
9,643,252 อันดับ
อันดับละ 20 บาท
836